Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Thực hiện công văn chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Đồng Hỷ, ngày 01 tháng 10 năm 2018 trường Tiểu học Sa Lung tổ chức phát động, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2018 - 2019.

Lễ phát động được đông đảo các em học sinh nhiệt tình hưởng ứng và tham gia.