Với chủ đề:  Vẽ ước mơ của em, giúp các em học sinh có cảm xúc tích cực trong hoạt động nghệ thuật, khi tham gia vẽ tranh.Thể hiện sự cởi mở, hòa thuận với các bạn.