Hưởng ứng ngày sách Việt Nam và bản quyên thế giới, ngày 23 tháng 4 năm 2021 trường TH Sa Lung tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc cho các em học sinh toàn trường.