Được sự nhất trí của Đảng uỷ xã Tân Long hôm nay ngày 6 tháng 12 năm 2021 chi bộ trường TH Sa Lung tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Đặng Thị Nhung vào hàng ngũ của Đảng.