Ngày 26 tháng 09 năm 2016 trường Tiểu học Sa Lung long trọng tổ chức hội nghị cán bộ Công chức, viên chức năm học 2016 – 2017