Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 và sơ kết công Đoàn năm học 2017 - 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác công Đoàn năm học 2018 - 2019

Thực hiện chương trình hành động, thực hiện NQ số 29, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đó là:" Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục&Đào tạo" tiếp tục thực hiện có hiệu quả và sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" , Ngày 08 tháng 10 năm 2018 trường tiểu học Sa Lung long trọng tổ chức: Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 và sơ kết công Đoàn năm học 2017 - 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác công Đoàn năm học 2018 - 2019. 

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Lê Thị Thu Hằng và đồng chí Vũ Văn Tiến chuyên viên phòng tiểu học, phòng giáo dục và đoà tạo huyện Đồng Hỷ, các ông bà đại diện ban phụ huynh nhà trường, và sự có mặt đông đủ 26 cán bộ công chức, viên chức nhà trường.

Hội nghị thành công tốt đẹp, và bầu ra ban thanh tra nhân dân mới.