Ngày 7/09/2017 trường TH Sa Lung tổ chức " Tiết học làm quen với thư viện" của các em HS lớp 1 năm học 2017-2018

 

 

 

Tác giả: Lý Văn Sô