Ngày 01 tháng 12 BGH, tổ chuyên môn khối 1 tổ chức dạy chuyên đề lớp 1 công nghệ, với sự tham dự của giáo viên toàn trường.

Tác giả: admin