Từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 03 tháng 01n năm 2021 đội tuyển vận động viên nhà trường tham gia hội khỏe phù đổng huyện Đồng Hỷ giai đọn 2 gồm các môn: Điền kinh, cờ vua, đá cầu và erobic.