Ngày 25/9/2020 BGH, tổ chuyên môn khối 1 tổ chức chuyên đề toàn trường môn Toán - Tiếng Việt lớp 1

Do cô giáo Bùi Thị Hồng và cô giáo Đặng Thị Điệp giảng dạy.