Được sự quan tâm của: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ, cùng chương trình sát cánh cùng gia đình Việt của phòng CTXH&BNĐ, Chương trình Ươm mầm tri thức năm 2021, Dự án Khí lô B – Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Ngày 18/11/2021, chương trình trao tặng tủ sách thư viện và học bổng cho học sinh tỉnh Thái Nguyên, tại trường TH Sa Lung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, trao tặng: 10 tủ sách thư viện và 130 xuất học bổng cho học sinh nghèo tại các trường tiểu học trên địa bàn  huyện Đồng Hỷ.