Sinh hoạt chuyên môn tổ 3 CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Triển khai chuyên đề môn khoa học lớp 5 Người dạy : Nguyễn Việt Hùng Chuyên đề 2 :Triển khai dạy buổi hai môn toán lớp 4 dạy theo phân loại đối tượng học sinh. Người dạy :

Sinh hoạt chuyên môn tổ 3

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

Triển khai chuyên đề môn khoa học lớp 5


Người dạy : Nguyễn Việt Hùng

Chuyên đề 2 :Triển khai dạy buổi hai môn toán lớp 4 dạy theo phân loại đối tượng học sinh.Người dạy : Nguyễn Thị Thúy Hòa