Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 ngày 20 tháng 12 năm 2013 trường Tiểu học Sa Lung tổ chức thi viết chữ đẹp và trình bày bảng đẹp cho giáo viên, nhằm giúp giáo viên ý thức được tầm quân trọng của

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 ngày 20 tháng 12 năm 2013 trường Tiểu học Sa Lung tổ chức thi viết chữ đẹp và trình bày bảng đẹp cho giáo viên, nhằm giúp giáo viên ý thức được tầm quân trọng của chữ viết trong giảng dạy.

 

 

          Hội có sự góp mặt đầy đủ của 22 giáo viên trong toàn trường trong đó có 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 15 đạt.

Người viết và đăng bài : Nguyễn Việt Hùng