Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4 năm 2021 Ddc: Ngyễn Việt Hùng tham gia hội thi giáo viên làm TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi huyện Đồng Hỷ và đạt loại giỏi.