Tặng quà tết cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Liên Đội

Triển khai phong trào " Hũ gạo tình thương " năm học 2018 - 2019 Liên Đội hội thu được 220kg gạo, ngày 31 tháng 01 năm 2019 Liên Đội đã trao 22 xuất quà cho 22 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Liên Đội mỗi xuất quà 10kg gạo.