Ngày hội học sinh tiểu học năm học 2018 - 2019

n cứ Hướng dẫn số 1524/HD-SGDĐT, ngày 31/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-PGDĐT ngày 01/03/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ về việc tổ chức Ngày hội học sinh tiểu học năm học 2018-2019 ;

Căn cứ Hướng dẫn số 112HD-PGDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;

Căn cứ (Theo hướng dẫn số 25-HD/HĐĐ, ngày 20/2/2019 của Hội đồng Đội huyện) lồng ghép trong ngày hội học sinh tiểu học ngày 28 tháng 03.Tổ chức giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo cho các em học sinh toàn trường.

Căn cứ (Theo hướng dẫn số 27-HD/HĐĐ, ngày 20/02/2019 của Hội đồng Đội huyện). Tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử cho Đội viên, thiếu nhi, học sinh.

Ngày 28 tháng 03 năm 2019, trường Tiểu học Sa lung long trọng tổ chức ngày hội học sinh, nhằm tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào "Trường học thân thiện – Học sinh tích cực", tạo ra một không gian, không khí trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào học tập của các em trong nhà trường.

 

 

Ngày hội đã thành công tốt đẹp!