Lao động làm công trình vì đàn em thân yêu

Thực hiện công trình " Vì đàn em thân yêu" huy động mọi nguồn lực xã hội, và tập thể sư phạm trường TH Sa Lung, ngày 18 tháng 01 năm 2019, nhà trường huy động phụ huynh các lớp lao động trồng cỏ tại sân thể chất của nhà trường.