Thầy và trò nhà trường hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tham gia hội khỏe phù đổng cấp huyện giai đoạn 2 năm học 2020-2021