Ngày 24 tháng 12 năm 2020 liên Đội tổ chức hội thu phong trào kế hoạc nhỏ đợt 1

Tổng hội thu được 300kg giấy trích nộp vượt chỉ tiêu về huyện Đoàn đúng thời gian quy định.