Trường TH Sa Lung triển khai bài thể dục giữa giờ, giờ ra chơi sáng tạo