Dù khó khăn vất vả nhưng các em đã đem lại vinh quang cho nhà trường với 03 giải nhất 01 giải ba cấp huyện và 01 giải 3 cấp tỉnh.

Thầy và trò vượt trên khó khăn, thành tích đạt được thật tự hào.