Đại hội chi đội mẫu lớp 5A

Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Liên đội tổ chức đại hội chi đội mẫu năm học 2018 - 2019 đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, giáo viên làm tổng phụ trách đội, cùng 13 đồng chí giáo viên phụ trách đội các lớp, lớp trưởng các lớp và 21 em học sinh lớp 5A.

Đại hội chi đội mẫu lớp 5A đã thành công tốt đẹp.