Các em học sinh trường TH Sa Lung dự Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ huyện Đồng Hỷ lần thứ  XXII.

Ngày 17 tháng  5 năm 2019, em Nguyễn Thị Lương Thùy và em Ngọc Văn Hạ, đại diện cho 286 em học sinh toàn trường dự Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác  Hồ huyện Đồng Hỷ lần thứ  XXII.