Nhằm nâng cao chất lượng các tiết dạy thư viện trong nhà trường ngày 07/03,BGH,tổ chuyên môn trường Tiểu học Sa Lung tổ chức chuyên đề tiết dạy thư viện,với sự tham gia của BGH,tập thể sư phạm nhà trường. Với các tiết dạy: Đọc to nghe chung do cô giáo
Nhằm nâng cao chất lượng các tiết dạy thư viện trong nhà trường ngày 07/03,BGH,tổ chuyên môn trường Tiểu học Sa Lung tổ chức chuyên đề tiết dạy thư viện,với sự tham gia của BGH,tập thể sư phạm nhà trường.
Với các tiết dạy: Đọc to nghe chung do cô giáo Vũ Thị Thúy Hòa giảng,tiết Trao đổi kinh nghiệm đọc do cô giáo Lí Thị Ngọc Điệp giảng.
 Qua hai tiết dạy mỗi giáo viên đã rút ra cho mình được nhiều kinh nghiệm quý,để những tiết dạy của mình phong phú hơn,đa dạng hơn. 

                                                                                  Đăng ảnh và viết bài: Nguyễn Việt Hùng.