Ngày 16/4/2014 BGH tổ chuyên môn khối 4 tổ chức chuyên đề dạy học tích cực môn toán lớp 4, giáo viên dạy, cô giáo Bùi Thị Khiêm. Chuyên đề dạy học tích cực môn toán giúp các giáo viên trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của đồng
    Ngày 18/4/2014 BGH tổ chuyên môn khối 4 tổ chức chuyên đề dạy học tích cực môn toán lớp 4, giáo viên dạy, cô giáo Bùi Thị Khiêm.Chuyên đề dạy học tích cực môn toán giúp các giáo viên trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp trong phương pháp dạy học tích cực, để các tiết dạy bằng phương pháp dạy học tích cực ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

                                                                 Người viết và đăng bài : Nguyễn Việt Hùng