Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học, từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 11, trường Tiểu học Sa Lung tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2018-2019.